Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2008

Γλωσσοδέτες...Το εύκολο3 Μάγισσες κοιτάζουν 3 Swatch ρολόγια. Ποια μάγισσα κοιτάει ποιο
Swatch
ρολόι;

Three witches watch three Swatch watches. Which witch watches which
swatch
watch?------------------------------------------------------------------------
Το ζόρικο


3 Μάγισσες μετά από εγχείριση αλλαγής φύλου κοιτάζουν 3 Swatch κουμπιά
ρολογιού. Ποια εγχειρισμένη μάγισσα κοιτάει ποιο κουμπί Swatch
ρολογιού

Three switched witches watch three Swatch watch switches. Which
switched
witch watches which Swatch watch switch?------------------------------------------------------------------------
Το 'δεν λέγεται'


3 Ελβετίδες μάγισσες πόρνες, οι οποίες επιθυμούν εγχείριση αλλαγής
φύλου,
κοιτάζουν 3 Swatch κουμπιά ρολογιού. Ποια ελβετίδα μάγισσα πόρνη, η
όποια
επιθυμεί εγχείριση αλλαγή φύλου κοιτάζει ποιο κουμπί Swatch ρολογιού

Three swiss witch bitches, which wished to be switched swiss witch
bitches,
wish to watch three swiss Swatch watch switches. Which swiss witch
bitch
which wishes to be a switched swiss witch bitch, wishes to watch which
swiss
Swatch watch switch?